Filiz GÖKCE


? Ülkemizin Toplumsal Yapisi (1)?

Kıymetli Okurlar; Bilimsel meslekî ve güncel teknik konular ile sizlerle çeşitli dergi ve yerel gazetelerde bilgi ve görüşlerimi paylaştım.. Teknik konulara ara ara değinirim. Siyasette edindiğim deneyim ve gözlemlerimi içeren yazılarıda paylaşmak


Toplum; karmaşık ve değişken bir yapıdır.Tarihsel süre içinde sürekli dönüşür.
Tarihsel sürece bakmamışım nedeni bugüne bıraktığı izlerdir. Zira toplumu oluşturan birçok yapısal unsur tarihden Bu güne miras kalmıştır.Ote yandan birçok unsurda değişime uğramıştır. Hele ki ülkemizde olduğu gibi hızla modernleşen ve geçmişte devrim yaşamış toplumlarda bu değişik daha büyüktür.
Kaldı ki geçmişi, yani daha önce ne olduğunu bilmeden bugün neyin değiştiğini tespit etmemiz mantıken olanaksızdır.
Hepimizin bildiği bir hikaye üzerinden toplumsal dönüşüme bakalım.

Ülkemizin 1950 yaşadığı dönüşümle gerçekleşen Göç olgusunun bıraktığı derin iz.
Köyden kente hiç ile tarımdan kopmuş aileler.

Nineleri ,dedeleri tarımla uğraşan, okuma yazmayı bile sonradan öğrenen bir kuşağın torunuyum ben. Kadin rolünün sınırları içinde meslek sahibi olmayı dahil etmemiş bir geçmişten gelen bir toplumda önce ebeveynleyim sonrada ben sınırlarımızı zorlamışız.
Torunlar mühendis olmuş, öğretmen, doktor olmuş,

Bu sıradan hikaye aşkında ülkemizin yaşadığı değişim sürecinin ne kadar hızlı geliştiğinin en iyi örneği.
Toplumsal yapının sunduğu olanaklari ve onun yarattığı sinirlari anlamadan kendimizi, başarılarımızı ve hayatta karşılaştığımız engelleri anlamamıza imkan yok.
Gene aynı hikayeye dönersek pekala ninelerimiz ve dedelerimiz bu zorlu yolun bir yerinde pes edip doğdukları köye geri dönebilirlerdi. O zaman bu hikaye barışmazdı bile.
Demek ki toplumsal yapının sınırları içinde insanlarda kişilikleri, subayları, yetenekleri ile kendi yollarını çiziyor, hatta farkında bile olmadıkları bir süreç içinde o sınırları etkiliyor. Bunun içinde mutlaka ülke tarihini değiştirecek bir lider olmaya gerek yok. Sıradan insanlar olarakta sürekli içinde dulundugumuz ilişkiler vasıtası ile toplumun şekillenmesinde etkili oluruz.
Sonuc olarak;Toplumdaki her birey cağın sunduğu olanakları akılcı düşünce sistemi ile değerlendirerek evrensel değerleri yakalamış bir insan olarak yaşamda yerini almalıdır.
Asla vazgeçmeyin.

Görüşmek dileğiyle....

Filiz GÖKÇE
Inşaat Mühendisi
CHP Eyüp Bld Meclis Uyesi