Harun YILMAZ.


KAR ÜZERİNE YAZILAN DESTAN: SARIKAMIŞ

Tarihçilerin dediği gibi 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti için ?en uzun yüzyıl? olmuş,


devlet içte ve dışta birçok sorunla uğraşmak durumunda kalmıştır. Peş peşe alınan yenilgiler askeri alanın dışında sosyo-ekonomik alanda da büyük tahribat yaratmıştır. 20.Yüzyıl ise imparatorluğun çöküşünü hızlandıran bir yüzyıl olmuş, özellikle 1911-1915 yılları Osmanlı için ağır geçen yıllar olmuştur. Gerek 19. Yüzyılda kaybedilen gerekse Trablusgarp ve Balkanlarda kaybedilen toprakların yerine Başkomutan vekili Enver Paşa yeni topraklar katmak için harekete geçmiştir. Bunun için yönünü Kafkaslara çevirmiştir. İlham kaynağı Almanların Tannenberg Muharebesi olmuştur. Çünkü Tannenberg´de Almanlar, Ağustos 1914´te başlayan Rus istilasını daha muharebenin başında durdurmuştur.

3.Orduya verilen emir bölgeyi tutmak, olası bir Rus saldırısına karşı bölgede mutlak bir savunma oluşturmaktır. Savaşın hemen başında seferberlik ilan edilmiş fakat üst üste yapılan savaşlardan dolayı asker yorgun düşmüştür. Dönemin 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa İstanbul´a rapor göndererek kışlık kıyafetler dahil acil lojistik destek talep etmiştir. Başkomutanlık bu isteklere kayıtsız kalmamıştır. Bahr-i Ahmer, Bezm-i Alem ve Mithat Paşa vapurları kışlık giyecek, silah ve mühimmat yüklenerek Trabzon´a doğru yola çıkmış ancak 3 vapur Rus donaması tarafından batırılmıştır. Bu 3 vapur harici Derne vapuru da batırılınca sadece malzemeler değil, harekatın başarı şansı da Karadeniz´in serin sularına gömülmüştür.

Allahüekber dağlarına ölümüne yürüyüş 22 Aralık 1914´te başlamıştır. Harekât planına göre Ahmet Fevzi Paşa komutasındaki 9.Kolordu´nun istikametindeki ilk hedef Bardız tarafıdır. Plana göre Bardız ele geçirilecek, Sarıkamış´a doğru gidilecektir. Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10.Kolordu ise Oltu´yu ele geçirip Rus kuvvetlerini geri atıp onları engelledikten sonra geri dönerek 9. Kolordu´ya destek verecekti. 

Her şey planlandığı gibi başladı ama devamı gelmedi. Zamanlama itibarıyla 2 günlük yürüyüş 4 güne uzamıştır. Hafız Hakkı Paşa kendisine verilen talimatın dışına çıkarak Oltu´yu temizledikten sonra Göle hatta Ardahan istikametine kadar ilerlemek durumunda kalarak harekatın gecikmesine neden olacaktır.

Hava şartlarının da ağırlaşması sonucu 10.Kolordu kuvveti geri çekilerek erimeye başlamıştır. 9.Kolordu tek başına Sarıkamış´a ulaşabilmiştir.

29 Aralık 1914´te Sarıkamış´a girebilen 300 kişilik bir 9.Kolordu kuvveti de Ruslar tarafından geri atılmıştır. 9. Kolordu´nun da sayısı gittikçe azalmıştır.

6 Ocak 1915´te 3. Ordu karargâhı ateş altında kalmış, Hafız Hakkı Paşa geri çekilme emri vermiştir. 10 Ocak 1915´te Enver Paşa 3.Ordu Komutanlığını Hafız Hakkı Paşa´ya devrederek İstanbul´a dönmüştür.

Genelkurmay Başkanlığı´nın açıklamalarına göre Sarıkamış´ta 60 bin askerimiz şehit olmuştur. Rus tarafından ise 30 bin asker ölmüştür. Ayrıca savaşta, Ruslar tarafından 200 subay, 7 bin erin esir, 20 makineli tüfekle 30 topun ganimet olarak alındığı bilinmektedir. Bu vatanı bize ebedi yurt yapan kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun.23.12.2019 11:31:08
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET RUHLARI ŞAD OLSUN